Na czym polega współuzależnienie?

Nie jest tajemnicą, że nałóg bliskiej osoby, nie jest tylko i wyłącznie jej uzależnieniem. Współuzależnienie jest bowiem najlepszym przykładem na to, że nawet całe najbliższe środowisko osoby uzależnionej, jest przez jej chorobę mocno naznaczone. Na współuzależnienie najbardziej narażona jest najbliższa rodzina, w tym rodzice, partnerzy, a nawet i dzieci. To oni zazwyczaj znajdują się najbliżej chorego i ze wszystkich sił próbują mu pomóc w tej nierównej walce. Co więcej podporządkowują oni osobie uzależnionej praktycznie całe swoje życie. Na czym dokładnie polega więc współuzależnienie?

Na czym polega współuzależnienie?


Współuzależnienie jest niczym innym, jak nieświadomym przejęciem pewnej odpowiedzialności za osobę borykającą się z nałogiem. Można więc powiedzieć, że osoba współuzależniona odczuwa nie tylko odpowiedzialność za nałóg, ale również czuje, że powinna go kontrolować. Zwykle dla osób współuzależnionych, jest to jedyny sposób na pomoc choremu przy jego wyjściu z nałogu. W praktyce jednak przynosi to całkiem odmienne skutki. We współuzależnieniu chodzi przede wszystkim o podporządkowanie życia osobie chorej. Wówczas taka osoba przestaje żyć własnym życiem i w pełni dopasowuje się do sytuacji, w której nałóg przejmuje kontrolę nad najbliższym. Współuzależnienie najczęściej doprowadza jednak do tego, że chory może bezkarnie nadal trwać w swoim nałogu. Współuzależnienie obejmuje zwykle sferę emocjonalną, gdzie bliscy uzależnionego całkowicie przystosowują się do trwania w patologicznej sytuacji.

Współuzależnienie – jak sobie pomóc?
Współuzależnienie to zwykle silna i trwałą relacja emocjonalna z osobą uzależnioną. Do tego dochodzi również poczucie odpowiedzialności za całą rodzinę, a często również próby ratowania związku czy wspólnego majątku. Osoba współuzależniona musi więc w pierwszej kolejności zdać sobie sprawę z realnej sytuacji w której się znalazła. Bardzo często z pewnością towarzyszą jej sytuacja o dużym natężeniu stresu, a co więcej osoba taka zaczyna funkcjonować jak uzależniony bliski. Odczuwa stany pomiędzy euforią a depresją, lekiem, a także poczuciem nadziei na poprawę sytuacji. Nie da się ukryć, że tego typy stany nie sprzyjają realnej analizie sytuacji i określeniu swojego stanu. Wówczas najlepszym sposobem jest wybranie się na terapię współuzależnienia, którą prowadzi większość ośrodków jak np. ośrodek leczenia uzależnień Lublin lub prywatny ośrodek leczenia uzależnień Kraków. Dzięki takim ośrodkom z łatwością można zdać sobie sprawę z emocjonalnego uzależnienia i niezdrowej relacji z osobą uzależnioną. Terapia pomoże również dostrzec i nazwać nadmierne wyczulenie na oczekiwania i wymagania stawiane przez chorego bliskiego.

About the Author

You may also like these